Kontakt | Impresum

Impresum

Odpovědnost za obsah těchto stránek nese:

Porsche Zentrum Dresden
Wegat Sportwagenzentrum GmbH & Co. KG
Oprávněný zastupovat: Marko Wegat

Großenhainer Straße 3
01097 Dresden
Phone: +49 351 2728-911
Fax: +49 351 2728-912
E-Mail: info@porsche-dresden.de

Sitz der Gesellschaft: Dresden
Amtsgericht Dresden HRA 8075
Daňové identifikační číslo: DE 277 502 379

Společnost s osobním ručením:
Wegat Sportwagen Verwaltungsgesellschaft mbH
Amtsgericht Dresden HRB 30013
Oprávněný zastupovat: Marko Wegat

Právní upozornění

Porsche, znak Porsche, 911, Carrera, 918 Spyder, Boxster, Cayman, Cayenne, Macan, Panamera, Targa, PDK, PCCB, PCM, PSM, Tequipment, Tiptronic a další značky jsou zapsané značky společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Zobrazené modely ukazují výbavu pro Spolkovou republiku Německo. Obsahují např. také zvláštní výbavu, která nepatří do sériového rozsahu dodávky a kterou je možné obdržet pouze za příplatek. Z důvodu specifických ustanovení a nařízení v jednotlivých zemích nejsou k dispozici v různých zemích všechny modely. Informujte se prosím o modelech, které dodáváme, a o přesném rozsahu výbavy ve Vašem Porsche Centru nebo u Vašeho dovozce.

Změny konstrukce, výbavy, rozsahu dodávky nebo odchylky v barevném odstínu či omyly zůstávají vyhrazeny. Všechny uvedené ceny jsou nezávazné.

Pro Vaše vozidlo používejte pouze originální díly Porsche. Tyto díly můžete objednat u smluvních prodejců Porsche. Váš příslušný partner Porsche je informován o kontrolovaném počtu dílů a rád Vám poradí.

Za díly vydané společností Porsche tato odpovídá v rámci zákonných ustanovení. Při použití jiných náhradních dílů nebo příslušenství musí společnost Porsche odmítnout jakoukoliv záruku za škody, které byly těmito díly způsobeny. I když nabízející obdržel pro příslušenství nebo díly všeobecné povolení k provozu, může být přesto dotčena bezpečnost vozidla. Při velkém počtu různých produktů nabízených na trhu s příslušenstvím není možné, aby společnost Porsche takové díly kontrolovala.

Vezměte prosím dále na vědomí, že při použití dílů, které nebyly vydány společností Porsche, může být také dotčena záruka Vašeho vozidla.

Ochrana autorských práv

Všechny texty, obrázky, audio- a videodata a další zde zveřejněné informace, s výjimkou označených článků, jsou chráněny autorskými právy společnosti Dr. Ing h.c. F. Porsche AG, Německo, resp. Porsche Centra uvedeného v impresu. Bez písemného povolení společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, resp. Porsche Centra uvedeného v impresu není dovoleno celý obsah ani jeho části reprodukovat či kopírovat. „Porsche“, „rukopis Porsche“ a „znak Porsche“ jsou zapsanými značkami společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka obsahuje propojení na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Na tyto webové stránky se vztahuje odpovědnost příslušných provozovatelů. Nabízející prověřil cizí obsahy při prvním propojení externích odkazů, zda nepředstavují jakékoliv porušení právních ustanovení. V té době nebylo patrné porušení právních ustanovení. Nabízející nemá vliv na aktuální a budoucí úpravu a obsahy propojených stránek. Uvedení externích odkazů neznamená, že si nabízející přivlastňuje obsahy uvedené za odkazem nebo linkem. Pro nabízejícího není proveditelné, aby bez konkrétních upozornění na porušení právních ustanovení neustále kontroloval externí odkazy. Jestliže se ovšem dozví o porušení právních ustanovení, budou takové externí odkazy neprodleně vymazány.

Prohlášení o ochraně dat

Vaše návštěva na našich stránkách nás těší, jakožto i zájem o náš podnik a naše výrobky. Abyste během návštěvy na našich webových stránkách měli pocit jistoty a pohodlí, klademe nesmírný důraz na ochranu Vašich osobních údajů a důvěrné zacházení s nimi.

Pomocí několika upozornění vztahujících se k ochraně dat bychom Vás rádi informovali, která data se ukládají a jak jich využíváme - samozřejmě v souladu s platnými německými směrnicemi o ochraně dat.

Anonymní získávání údajů

Naše webové stránky můžete navštěvovat aniž byste nám sdělil, kdo jste. Naše webové servery automaticky ukládají informace obecné povahy. Mezi ně patří druh prohlížeče, používaný operační systém, jméno domény Vašeho poskytovatele internetových služeb, webová stránka, z níž jste nás navštívili, webové stránky, které jste u nás navštívili a také datum a doba trvání návštěvy. Jedná se tedy výhradně o informace, z nichž nelze vyvodit závěry ohledně Vaší osoby. Tyto údaje vyhodnocujeme jedině za statistickými účely a anonymní formou.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní data získáváme takovým způsobem, že nám je sami sdělíte, např. při vyplňování zakázky, ankety, soutěže o ceny nebo registrace k osobním službám. V těchto případech Vás informujeme o zamýšleném účelu zpracování a v případě nutnosti Vás požádáme o souhlas k uložení. Vaše údaje před přenosem a zpracováním zakódujeme, abychom je ochránili před přístupem neoprávněných osob.

Využití a předávání získaných údajů

Osobní údaje získané v rámci našich webových stránek se bez Vašeho souhlasu použijí jenom k vyřešení zakázky nebo zpracování Vašeho dotazu. Kromě toho probíhá, pouze s Vaším souhlasem, ještě využití Vašich dat centrálně vedenou databankou zákazníků a zájemců, za níž ručí společnost Porsche AG, a propojení Vašich dat v rámci koncernu Porsche. Využití těchto dat zůstává omezeno k účelům reklamy, průzkumu trhu a mínění, a to výhradně jenom v rámci společností koncernu Porsche a obchodní organizace Porsche ve Spolkové republice Německo. Každý svůj souhlas můžete kdykoli s platností do budoucna odvolat. Vaše data neprodáváme, nepronajímáme ani je nedáváme k dispozici třetím osobám.

Zprostředkování osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá výhradně v rámci platných národních právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a prodejci jsou vázáni nejpřísnější mlčenlivostí.

Cookies

V některých oblastech našich stránek používáme tzv. cookies. Cookie je malý textový soubor, který webová stránka odloží na Vašem pevném disku. Cookies nezpůsobí Vašemu počítači žádnou újmu a neobsahují viry. Cookies našich internetových stránek neobsahují žádné osobní údaje. Informace obsažené v cookies nám slouží k ulehčení užívání našich stránek a vyhovění Vašim potřebám.

Samozřejmě si naši webovou stránku můžete prohlížet také bez cookies. Nechcete-li, aby se cookies ukládaly na Vašem počítači, můžete deaktivovat příslušnou možnost v systémových nastaveních Vašeho prohlížeče. Uložené cookies lze v systémových nastaveních Vašeho prohlížeče kdykoli smazat. Neakceptujete-li žádné cookies, může se to projevit formou omezení funkčnosti našich nabídek.

Bezpečnost

Porsche využívá technických a organizátorských bezpečnostních opatření k tomu, aby ochránilo Vaše námi spravované údaje před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření budeme v souladu s technologickým vývojem průběžně vylepšovat.

Práva příslušných osob

Na požádání Vám písemně sdělíme, zda a která Vaše osobní data jsou u nás uložena. Jste-li registrován jako uživatel pro Porsche login, máte možnost prohlížet si tato data osobně a případně je měnit nebo mazat. Pokud i přes naši snahu o správnost a aktuálnost dat jsou uložená data nesprávná, na Vaši výzvu je opravíme. Svůj souhlas k uložení Vašich osobních údajů můžete kdykoli pomocí krátké zprávy do budoucna odvolat.

Mimo to se můžete s dotazy na zpracování Vašich osobních dat, případně dalšími náměty či stížnostmi, obracet přímo na zástupce společnosti zodpovědného za komunikaci v oblasti ochrany dat.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analytiky společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace o použití této webové stránky (včetně Vaší IP adresy), které cookies zjistí, se přenáší na server společnosti Google v USA a tam je uložena. Google použije tuto informaci k vyhodnocení Vašeho použití webové stránky, k sestavení hlášení o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s použitím webové stránky a internetu. Google bude tyto informace případně také přenášet třetím osobám, pokud je to ze zákona předepsáno nebo pokud třetí osoby tato data zpracovávají z pověření Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalování cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; poukazujeme ovšem na to, že v tomto případě nebudete moci případně používat v plném rozsahu všechny funkce webové stránky. Použitím této webové stránky prohlašujete svůj souhlas se zpracováním dat, které o Vás Google shora uvedeným způsobem shromáždil, a ke shora uvedenému účelu. Shromažďování a ukládání dat může být kdykoliv s účinností do budoucna rozporováno [s http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. Vzhledem k diskuzi kolem použití analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom chtěli poukázat na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, a proto se IP adresy dál zpracovávají pouze ve zkráceném tvaru, aby se vyloučil přímý vztah k dané osobě.

Sociální pluginy

Na našich stránkách používáme tzv. „sociální pluginy“ sociálních sítí jako je Facebook, Twitter nebo Yahoo. Pluginy poznáte podle loga příslušné sociální sítě. Jakmile navštívíte webovou stránku s aktivovaným sociálním pluginem, tak se Váš prohlížeč spojí přes sociální plugin přímo se servery příslušné sociální sítě a předá sociální síti data o Vaší návštěvě. I když nejste členem žádné sociální sítě, existuje možnost, že se přes sociální plugin dozví a popř. uloží data jako je Vaše IP adresa. Sociální síť předá obsah sociálního pluginu přímo do Vašeho prohlížeče, který ho integruje do navštívené webové stránky. Proto nemůžeme ovlivnit rozsah dat shromážděných přes sociální plugin.

Pokud jste členem jedné z uvedených sociálních sítí a nechcete, aby přes naši webovou stránku shromažďovala data o Vás a spojovala je s Vašimi příslušnými členskými daty, potom se prosím před otevřením naší webové stránky odhlaste z příslušné sociální sítě.

Přenos dat můžete znemožnit. K tomu prosím přizpůsobte bezpečnostní nastavení Vámi používaného prohlížeče (např. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari). Jak to funguje, to naleznete ve Vašem prohlížeči v oddílu „Pomoc“.

Kromě toho existuje možnost blokace sociálních pluginů pro Váš prohlížeč pomocí Add-ons, např. pluginu Facebooku pomocí „Facebook Blocker“, který si můžete stáhnout mimo jiné zde: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat, dalším zpracování a využívání dat příslušnými sociálními sítěmi, Vaše práva týkající se této problematiky a možnosti nastavení na ochranu Vaší soukromé sféry naleznete v pokynech sociálních sítí pro ochranu dat.